ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม


122/1 หมู่ที่ 8 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม ตั้งอยู่ที่

122/1 หมู่ที่ 8 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม

ได้แก่ 0323559000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง พรพรหม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*