ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร


205 หมู่ที่ 9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร ตั้งอยู่ที่

205 หมู่ที่ 9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร

ได้แก่ 0323559000243
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมไถ่การเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*