บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด"

บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกิจการโรงงานน้ำตาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด


74 ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

74 ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนที่บริษัท บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด

ได้แก่ 0325559000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท น้ำตาลไทยวัฒน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*