ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา


315/6 ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา ตั้งอยู่ที่

315/6 ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา

ได้แก่ 0333559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทฦาชา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*