บริษัท วิครอเรีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิครอเรีย จำกัด"

บริษัท วิครอเรีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิครอเรีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิครอเรีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารบำรุงเส้นผม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิครอเรีย จำกัด


1228/14-17 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิครอเรีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1228/14-17 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

แผนที่บริษัท บริษัท วิครอเรีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิครอเรีย จำกัด

ได้แก่ 0335559000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิครอเรีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิครอเรีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*