ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการขนส่งสินค้าทางถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต


118 หมู่ที่ 11 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต ตั้งอยู่ที่

118 หมู่ที่ 11 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

ได้แก่ 0343558000312
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีซีเทรดดิ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*