ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์


138 หมู่ที่ 7 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

138 หมู่ที่ 7 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์

ได้แก่ 0343558000452
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกองทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*