ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และขายส่งเสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย


244 หมู่บ้านดูนเหนือ หมู่ที่ 13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย ตั้งอยู่ที่

244 หมู่บ้านดูนเหนือ หมู่ที่ 13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย

ได้แก่ 0343558000525
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพูลผ้าไทย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*