บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด"

บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด


300 ถนนเขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด ตั้งอยู่ที่

300 ถนนเขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด

ได้แก่ 0345558000179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำนักงาน เค.ไอ. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*