บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด"

บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดิบ ของเหลวก๊าซ ในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด


6 ถนนประทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ถนนประทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0345558000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทเกอร์ ออยล์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*