บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด"

บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินงานองค์กรหรือสโมสรการกีฬาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด


749/1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

749/1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด

ได้แก่ 0345558000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*