บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด"

บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ และทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด


33 ถนนจันทร์วีระศักดิ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

33 ถนนจันทร์วีระศักดิ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

แผนที่บริษัท บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด

ได้แก่ 0345559000105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*