บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด"

บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด


689 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

689 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด

ได้แก่ 0345559000199
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*