บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด"

บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายแพลนท์ผสมคอนกรีต ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด


291 หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

291 หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่บริษัท บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด

ได้แก่ 0345559000237
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกียรติศรีมา คอนกรีต อัดแรง(2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*