ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016


68 หมู่ที่ 3 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016 ตั้งอยู่ที่

68 หมู่ที่ 3 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016

ได้แก่ 0353559000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอเจริญชัย 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*