ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,960,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายสเตนเลสและอะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริการประกอบและติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์


188 หมู่ที่ 6 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์ ตั้งอยู่ที่

188 หมู่ที่ 6 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์

ได้แก่ 0403559000315
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล สเตนเลส เวิลด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*