ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการงานคอนกรีต และรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442


30 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442 ตั้งอยู่ที่

30 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442

ได้แก่ 0403559000391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร 2442:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*