บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด"

บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด


165/14 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

165/14 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0405559000210
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ อินดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*