บริษัท ซีโอนีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีโอนีน จำกัด"

บริษัท ซีโอนีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีโอนีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีโอนีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผลิตอาหารเสริม ครีม เครื่องสำอางค์ นำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับพวก ความสวย ความงาม ขายออนไลน์ฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีโอนีน จำกัด


89/3-4 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีโอนีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/3-4 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีโอนีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีโอนีน จำกัด

ได้แก่ 0405559000414
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีโอนีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีโอนีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*