ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส


61 หมู่ที่ 12 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

61 หมู่ที่ 12 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส

ได้แก่ 0413558000389
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท และ เพื่อน เคลม เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*