ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล


1 หมู่ที่ 9 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 9 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล

ได้แก่ 0413558000559
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที.ฟิวเจอร์ พูล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*