ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก และทางน้ำ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง


209 หมู่บ้านบ้านชัย หมู่ที่ 1 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง ตั้งอยู่ที่

209 หมู่บ้านบ้านชัย หมู่ที่ 1 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง

ได้แก่ 0413558000605
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขพูลทรัพย์ขนส่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*