ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่  กิจขยัน 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรถแท็กซี่แบบแท็กซี่เล็ก และรถตู้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016


452/2 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016 ตั้งอยู่ที่

452/2 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016

ได้แก่ 0413559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็กซี่ กิจขยัน 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*