ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งและสถานที่เก็บเอกสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์


844/5 หมู่บ้านกฤษณาปาร์ควิลล์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

844/5 หมู่บ้านกฤษณาปาร์ควิลล์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์

ได้แก่ 0413559000293
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อพลพาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*