บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด


27 หมู่ที่ 1 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 หมู่ที่ 1 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

แผนที่บริษัท บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0415558000313
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิลาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*