ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์


115 หมู่บ้านไชยา ตรอก4 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

115 หมู่บ้านไชยา ตรอก4 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์

ได้แก่ 0433559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระคอนสตรัคชั่น โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*