ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่


299/11 หมู่ที่ 3 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่ ตั้งอยู่ที่

299/11 หมู่ที่ 3 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่

ได้แก่ 0433559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเลียน ลาว นครสัก เอเยนซี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*