บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด"

บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างออกแบบ จัดสวน ดูแลรักษาสวน ทำระบบน้ำหยด น้ำตกสวยงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด


145 หมู่ที่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

145 หมู่ที่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

แผนที่บริษัท บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0445558000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิ่นแลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*