บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด"

บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภทบ้านเดี่ยวอาคารอยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด


999/95 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/95 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

แผนที่บริษัท บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด

ได้แก่ 0445558000143
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออนบ๊อกซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*