บริษัท สยามพาราดิม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามพาราดิม จำกัด"

บริษัท สยามพาราดิม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามพาราดิม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามพาราดิม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อ ผลิต และจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน อุปกรณ์ตกแต่งอาคารและสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามพาราดิม จำกัด


18/1 ซอยเทศบาลอาชา 8 ถนนเทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามพาราดิม จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/1 ซอยเทศบาลอาชา 8 ถนนเทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

แผนที่บริษัท บริษัท สยามพาราดิม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามพาราดิม จำกัด

ได้แก่ 0445559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามพาราดิม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามพาราดิม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*