ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์


147 หมู่ที่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

147 หมู่ที่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์

ได้แก่ 0453558000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสสะอาดเรืองทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*