ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา


159 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา ตั้งอยู่ที่

159 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา

ได้แก่ 0453558000176
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพร การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*