ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016


139 หมู่ที่ 3 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016 ตั้งอยู่ที่

139 หมู่ที่ 3 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016

ได้แก่ 0453559000153
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*