บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด"

บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับรังวัดที่ดิน รับงานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉดที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด


1 หมู่ที่ 4 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 4 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

แผนที่บริษัท บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด

ได้แก่ 0455559000015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลเอสทีพีเซอร์เวย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*