ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเกี่ยวกับโซล่าเซลทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป


146 หมู่บ้านบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

146 หมู่บ้านบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป

ได้แก่ 0493559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณอานันท์ ดีดี กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*