บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด"

บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเสื้อผ้าเช่นเสื้อยืด โปโล ยูนิฟอร์ม เครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด


77 ถนนสองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด ตั้งอยู่ที่

77 ถนนสองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด

ได้แก่ 0495559000040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเคเอ็ม การ์เมนท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*