ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแปรรูป พืช ผัก และสมุนไพร ด้วยวิธีการอบแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์


372 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์ ตั้งอยู่ที่

372 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์

ได้แก่ 0503558001023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนทิพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*