ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายและติดตั้ง สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกขั้นตอน ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่


84 หมู่ที่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่

84 หมู่ที่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่

ได้แก่ 0503558001708
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*