ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ


46/2 ถนนศรีลานนา ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ ตั้งอยู่ที่

46/2 ถนนศรีลานนา ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ

ได้แก่ 0503559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตส่งของ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*