บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด"

บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาล ประถม มัธยม ระบบการเรียนการสอนสองภาษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด


22 ซอย9 ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 ซอย9 ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด

ได้แก่ 0505558001866
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอมบาสเดอร์ โปรเจค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*