บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด"

บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบรรจุภัณฑ์หีบห่อสินค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด


203 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

203 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0505559000341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เออีซี เฟิร์ส แพ็คกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*