บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด"

บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริมพร้อมผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด


43/1 ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/1 ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด

ได้แก่ 0505559000863
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จี ดับบลิว อินเตอร์ โกร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*