บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออกน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลรีไฟล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด


338 หมู่ที่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

338 หมู่ที่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0505559001088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลด์ ชูก้า อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*