บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด"

บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกหินแกรนิต หินอ่อน และหินทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด


354 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

354 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด

ได้แก่ 0505559001100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์ทวีแกรนิต แอนด์ มาเบิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*