บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด"

บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพ ตามความต้องการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด


200/10 หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/10 หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0505559001461
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลทส์ โก โปรดักชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*