ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้


149 หมู่ที่ 18 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่ที่

149 หมู่ที่ 18 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้

ได้แก่ 0513559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรดารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*