บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด


65 หมู่ที่ 12 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

65 หมู่ที่ 12 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0515559000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอส ซิสเตม เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*