ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานออกแบบ งานดีไซน์ งานบริากรทางด้านสถาปัตยกรรม ทางด้านวิศวกรรมฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์


856/2 หมู่ที่ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์ ตั้งอยู่ที่

856/2 หมู่ที่ 1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์

ได้แก่ 0523559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผ้าม่าน แอนด์ เดคคอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*