บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาโครงสร้างอาคาร งานหลังคา งานเชื่อม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด


230 หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

230 หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0575559000308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรนด์ กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*