บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด"

บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด


99/9 หมู่ที่ 3 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/9 หมู่ที่ 3 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

แผนที่บริษัท บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด

ได้แก่ 0605559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทพจอมทัพ เดคคอเรท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*